Visi
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"
Misi
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"
Slogan
“BERSAMA-SAMA MENCIPTA KEJAYAAN”
Motto
“CEPAT, CEKAP, TEPAT”
Dasar Kualiti
Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Kangsar komited dalam meningkatkan kecekapan dan keberkesanan proses penyampaian perkhidmatan bagi memenuhi kehendak pelanggan dan aspirasi negara.