Semua Pengetua dan Guru Besar Daerah Kuala Kangsar.

Untuk makluman pihak tuan, PPD Kuala Kangsar sedang dalam usaha mengumpul kejayaan-kejayaan yang telah diraih oleh sekolah-sekolah Daerah Kuala Kangsar bagi tahun 2015 dan 2016.

Justeru itu mohon pihak tuan memberikan kerjasama untuk melengkapkan data tersebut secara 'online' pada atau sebelum 19 Januari 2017. Borang secara 'online' telah disediakan di sebelah kanan PORTAL PPD KUK di menu 'PELAPORAN ONLINE'.

Kejayaan yang dimaksudkan adalah kejayaan PERINGKAT NEGERI, KEBANGSAAN DAN ANTARABANGSA sahaja dalam apa jua bidang.

Sekian, terima kasih.

Penolong PPD Pengurusan Kualiti PPDKK.