Semua Pengetua/Guru Besar,

Sekolah Negeri Perak.

 

Tuan,

SKIM PINJMANA BUKU TEKS (SPBT)

MAKLUMAT PEMBEKALAN BUKU TEKS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) KEGUNAAN 2017

Dengan hormatnya merujuk perkata di atas.

2. Bersama ini dilampirkan maklumat berikut untuk rujukan tuan dan simpanan fail SPBT Sekolah:

    2.1 BUKU TEKS ADOSPHERE 1 DAN DEUTSH.COM 1

    2.2 BUKU TEKS BAHASA JEPUN TINGKATAN 3

    2.3 BUKU TEKS ASAS KELESTARIAN TAINGKATAN 4

    2.4 BUKU TEKS BAHASA JEPUN TINGKATAN 4 DAN 5

    2.5 BUKU TEKS BAHASA SEMAI TAHUN 1 DAN TINGKATAN 1

    2.6 BUKU TEKS DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

    2.7 BUKU TEKS BAHARU BAGI GURU KE SEKOLAH

Sila KLIK ATTACHMENT DI BAWAH

Sekian terima kasih.

UNIT HAL EHWAL MURID

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN